Senior Solar Developer - Sweden

Open for applications

Eco Energy World ('EEW'), grundad av Svante Kumlin, är en global och ledande solprojektutvecklare med erfarenhet sedan 2008. Företaget har hittills utvecklat solparker med kapacitet på ca 1 300 MW runt om i världen som har distribuerat till stora institutionella investerare i den globala solenergiindustrin i Europa och Asien-Stillahavsområdet. EEW har etablerat en stor pipeline av nya subventionsfria solcellsutvecklingar. EEW har sitt huvudkontor i London och utvecklar för närvarande solparker i Storbritannien, Spanien, Italien, Sverige och Australien. Företaget har även nyligen expanderat till den amerikanska marknaden och öppnat New york kontoret. För ytterligare information, besök www.eew.solar.

Du kommer att vara baserad på vårt kontor i Malmö och arbeta nära med vårt huvudkontor i London och andra lokala kontor. Du kommer att ha en hög grad av självständighet och kommer att arbeta med ett mycket dynamiskt team över hela världen. Du erbjuds ett attraktivt ersättningspaket och en möjlighet att vara en del av företagets aktieprestationsplan.

Rollen

EEW söker en senior projektutvecklare till vårt dynamiska team i Malmö. Den valda kandidaten kommer att ansvara för utvecklingen av storskaliga, gröna solenergiprojekt i Sverige. Detta är en spännande möjlighet att ta sig an en ny utmaning med en internationellutvecklare.

Huvudansvar

• Identifiering och förvärv av potentiella utvecklingsplatser, inklusive lokaliseringsutredningar relaterad till elnätstillgänglighet och miljömässiga begränsningar

• Förhandling och genomförande av markavtal (för arrende eller köp) med markägare och mäklare

• Samordning av due diligence-processen för respektive markrättigheter

• Hantering av tillståndsprocessen; urval och utnämning av lämpliga konsulter, inlämnande av nödvändiga ansökningar och utredningar, interaktion med relevanta intressenter och korrespondens med lokala myndigheter och tillsynsmyndigheter.

• Hantering av nätanslutningsprocess; urval och utnämning av nätkonsulter, inlämning av anslutningsansökningar och korrespondens med relevant nätoperatör (DNO eller TSO)

• Utvärdering av projektets genomförbarhet, baserad på projektens nyckelparametrar (avkastning, capex, opex och förväntade elpriser); kontinuerlig optimering av projektprestanda i nära samarbete med vårt ingenjörsteam

• Utveckling av ett utökat affärsnätverk, bestående av de nödvändiga partnerna för att korrekt planera och stödja projektutvecklingsaktiviteten i olika delar av landet (utvecklare, markagenter, nätexperter, miljöingenjörer etc.)

• Förhandling och hantering av samutvecklingsavtal; stöd i due diligence-processen inför förvärv av omogna projekt/pipelines

Krav

• Ingenjörsexamen eller liknande; utbildning som civilingenjör (MSc/MEng) med fokus på förnybar energi eller projektledning kommer att ses som ett plus

• Behärskar svenska flytande både i tal och skrift

• Kunskap om det svenska tillståndsramverket och tidigare erfarenhet av antingen nätsanslutningssavtal eller miljötillstånden är avgörande (som fd. utvecklare, konsult eller arbetande för ett elnätsbolageller planeringsmyndighet)

• Minst 3 års praktisk erfarenhet av projektutveckling för förnybarenergi, med fokus på storskaliga projekt; beprövad meritlista för flera projekt utvecklade från start till färdiga att bygga.

• God förståelse för solcellsteknik och nyckelparametrar som kan påverka projektets genomförbarhet och prestanda

• Vänligt uppträdande och förmåga att kommunicera effektivt på olika nivåer (markägare, markagenter, offentliga tjänstemän, advokater, tekniska rådgivare, samhällsgrupper etc.)

• Kunna hantera arbetsbelastning, prioritera och leverera arbetet i tid; självständig, flexibel och har förmågan att resa efter behov

• Starka datorvana och färdigheter med Microsoft Office-produkter; Erfarenhet av PVSyst och AutoCAD kommer att ses som ett plus

Rätt kandidat kommer att arbeta från vårt kontor i Malmö i Sverige med hög grad av självständighet och med våra kontor i London och Monaco som har en och arbetar med ett mycket dynamiskt team. Den framgångsrika kandidaten kommer att få ett attraktivt ersättningspaket och en möjlighet att ingå i företagets aktieprestationsplan.